Wangechi Mutu

wangechi_by_Flora_Hanitijo

Wangechi Mutu. Photo: Flora Hanitijo.