Georgia Kotretsos_general shot

Georgia Kotretsos, main studio area, Athens, 2011. Photo credit: Christoforos Doulgeris.