Weekly Roundup

nancy_spero

Nancy Spero, 2003. Photo: Abe Frajndlich. Courtesy Galerie Lelong.